Thông báo triển lãm hình ảnh và cổ vật tiêu biểu 2015

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức triển lãm hình ảnh và cổ vật tiêu biểu

 của di tích khảo cổ học Cát Tiên năm 2015

  

 I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1/ Mục đích.

– Chào mừng thành công Đại hội đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, tiến đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

– Chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2015), Chào mừng 70 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/1945-23/11/2015).

– Thực hiện chương trình “ Trường học thân thiện – Học sinh tích cực 2015”.

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý di tích Cát Tiên phối hợp với Bảo tàng Lâm Đồng tổ chức triển lãm một số hình ảnh và cổ vật Di tích khảo cổ Cát Tiên.

2/ Yêu cầu.

– Các hiện vật được trưng bày phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thông tin khoa học chính xác và mang tính tiêu biểu điển hình cho di tích Cát Tiên.

– Khoâng gian tröng baøy phaûi ñaûm baûo thoáng mát, đủ độ sáng và tuyệt đối an toàn đối với hiện vật cũng như khách tham quan.

– Tuyên truyền rộng rãi đến học sinh, công chúng trước trong và sau trưng bày.

II/ THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

1/ Thời gian: từ ngày 09/11/2015 đến ngày 19/11/2015.

(Thời gian mở cửa: Sáng 7h00 – 11h30’ ; Chiều 14h00 – 17h00).

2/ Địa điểm: Tại các trường: THPT Quang Trung, THPT Cát Tiên, THCS Phước Cát 1.

III/ NỘI DUNG TRƯNG BÀY:

Trưng bày hình ảnh và cổ vật di tích Cát Tiên lần này là đợt trưng bày các hình ảnh hoạt động khai quật khảo cổ và hiện vật tìm được tại di tích từ năm 1985 đến nay. Đây là những cổ vật Bàlamôn giáo, dấu tích của một nền văn hóa cách ngày nay hơn một ngàn năm tại Di tích khảo cổ Cát Tiên.

* Về hiện vật:

Khoảng 100 hiện vật qua các lần khai quật, hiện vật sưu tầm với các chất liệu như: vaøng, baïc, ñaù quyù, ñoàng, saét, goám, gaïch ngoùi vaø ñaù khoái… sẽ làm cho đợt triển lãm di tích Cát Tiên phong phú và đa dạng.

* Về hình ảnh:

Khoảng 100 ảnh khuôn khổ (30 x 40) thể hiện quá trình từ khi di tích được phát hiện qua các lần khai quật khảo cổ, các cuộc hội thảo và hoạt động nghiên cứu, đón khách tại di tích.

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– Phối hợp chặt chẽ với Bảo tàng Lâm Đồng, cơ quan, ban ngành và các trường học tại địa phương  có liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng của đợt trưng bày;

– Phối hợp với các trường PTTH, phòng Giáo dục và Đào tạo cử giáo viên và học sinh tham quan và tham gia cuộc thi tìm hiểu về di sản văn hóa.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển lãm hình ảnh và cổ vật tiêu biểu của di tích khảo cổ Cát Tiên năm 2015.

 Ban Tổ Chức

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.